.
:
Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Skudriņa’’

Adrese: Jaunatnes iela-10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645

Telefons: 64640034, mob. 26526768

e-pasts: uljanova@saskarsme.lv

Vadītāja: Skaidrīte Veselova

 

Mērķa grupa: pirmsskolas izglītības iestāde ,,Skudriņa’’

Darba laiks: strādājam diennakts režīmā no pirmdienas plkst.7.00 līdz piektdienai plkst.17.00, dienas grupas darba laiks no 7.00 – 17.30.

Programma: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Grupu skaits: 5 grupas ( 4 dienas režīma grupas, 1 nakts grupa)

Bērnu skaits: 70

Pedagogu skaits: 9 (6 pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotāja, logopēds, vadītāja)

Tehnisko darbinieku skaits:10

Izglītības iestādes moto:

AR MĪLESTĪBU PA GUDRĪBAS TAKU...

 

,,Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,

Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,

Kā saulīte debesīs mīļa un silta,

Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda!’’

Sakstagala pagastsSakstagala pagastsSakstagala pagastsSakstagala pagastsSakstagala pagastsSakstagala pagastsSakstagala pagasts