.
:
Rēzeknes novada "Jaunatnes gada balva 2016"

Konkursa mērķis ir izcelt, godināt un pateikties tiem Rēzeknes novada pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu.

Organizators: Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde

Konkursa norise un pieteikumu iesniegšana no 2017.gada 25.janvāra līdz 2017.gada 17.februārim

Konkursa noslēguma pasākums notiks Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 2017.gada 24.februārī

Nolikums